دانستنی هامطالب انگیزشی

آزمون یا بازخورد

مدتی پیش مطلبی را در خصوص دلایل عدم موفقیت کارآفرینان و تیم های استارتاپی در ایران مطالعه می کردم. یکی از بزرگترین دلایل شکست، عدم تاب آوری و عدم تحمل ریسک است.

ای کاش این چند خط دل نوشته را پدران بخوانند، مادران بخوانند، برادران یا خواهران بزرگتر دلسوز، آموزگاران، اساتید دانشگاه، استادکارهای کار بلد و خبره، مربی های آموزش حرفه های گوناگون و فناورانه. ای کاش این چند سطر دل نوشته را هر کسی که بزرگتر کس دیگری به حساب می آید، بخواند!

پیش از هرچیز از جسارتم در حضور بزرگترها پوزش می طلبم! ولی دل نوشته است دیگر …… شما به بزرگی خودتان ببخشید.

ای کاش واژه های به کار رفته در عبارت های «موفقیت در امتحان» و «شکست در امتحان» برای همیشه از هم جدا می شدند. برای همیشه موفقیت حسابش از امتحان جدا می شد. برای همیشه همنشینی شکست و امتحان کنار هم ممنوع می شد. ای کاش هرکسی که این عبارت های ناموزون و نامانوس را کنار هم می نگاشت، حسابش را، با همان چوب و خط کش های معروف مدرسه های قدیم، کف دستش می گذاشتند.

امتحان که چیزی به غیر از «بازخود گرفتن از گذشته» نیست! امتحان شاید بتواند معلوم کند که در گذشته چه کرده ای! شاید تصویر درستی از گذشته تو بدهد! آن هم شاید! مگر امتحان، ام. آر. آی. است که از درون کله ات به پزشک و پرستارت خبر بدهد. مگر امتحان می تواند به پدر و مادر و در و همسایه بگوید که همه فرصت های ناب زندگیت را مطالعه کرده ای، در شب امتحان تا سپیده صبح از بد روزگار پرستاری بیماری را کرده ای یا کل اوقاتت را فلیم سینمایی نگاه کرده و فقط شب امتحان را بیدار مانده ای یا خدای ناکرده تقلب نویس ماهری هستی؟! امتحان فقط یک چیز را، فقط به یک نفر و فقط به خودت می گوید. فقط می گوید که بازخورد آنچه در گذشته انجام داده ای نتیجه مورد انتظارت را داشته یا نداشته است.

امتحان فقط یک بازخورد گرفتن است تا ببینی اوضاعت چگونه بوده؟ حاصل بازخورد گرفتن موفقیت یا شکست در آینده نیست، خوش بختی و شور بختی نیست، حاصل بازخورد فقط یک نتیجه است. یک نتیجه می تواند در بدترین حالت برای ارزیابی در موعدی خاص به کارگرفته شود و برای هدفی خاص، مطلوب یا نامطلوب باشد. نتیجه ابزار پیش بینی و غیب گویی نیست. نتیجه متعلق به گذشته است و موفقیت و شکست، خوش بختی و شور بختی  متعلق به آینده. نتیجه محصور و مربوط به یک دوره محدود در یک زمینه مشخص است و موفقیت، فراگیر، بی حد و مرز و بی انتها به گستردگی زندگی در آینده است. نتیجه می تواند مورد انتظار باشد یا نباشد، شگفت انگیز باشد یا نباشد، ولی خوش بختی، شور بختی، موفقیت و شکست، وقتی فرا می رسد، واقعیت است. آن را با پوست و گوشت و استخوانت حس می کنی. غیر قابل انکار است ولی تا موقعش نرسیده، وجود خارجی ندارد! تخیل و مجاز است! و وقتی فرا رسید عینیت دارد.

مگر نه اینکه انسان صاحب اراده است. مگر نه اینکه اگر کاری را انسان های دیگر انجام می دهند، هر کس دیگری که تا امروز آن کار را انجام نداده، از امروز به بعد می تواند آن کار را بدهد. مگر تغییر و ترقی واقیت های زندگی بشری به حساب نمی آیند. مگر نه اینکه “آینده” هنوز نرسیده و “اکنون” در دستان توست. پس چرا وقتی دیگران می توانند با وجود آنکه در گذشته کاستی هایی داشته  اند، خود را تغییر بدهند، فرزند ما، جگر گوشه ما، شاگر ما و حتی خومان نتوانیم؟! اگر ما انسان آگاهی هستیم و جگر گوشه هایمان را حمایت می کنیم، چرا ایشان نتوانند؟!

در آمارهای رسمی جهانی و بر اساس الگوهای پژوهشی استانداری که در دنیا وجود دارد، یکی از بزرگترین ترمز های پیشرفت اقتصادی در فضای کارآفرینی جهان امروز ما در دنیای قرن بیست و یکم، ترسیدن از تجربه کردن شکست است. تاب نیاوردن شرایط متغیر واقعی جامعه است، ترس از دست به عمل زدن است و ترس است و ترس است و ترس! همان ترسی است که شاید در دوران کودکی از تنبیه تمام نشدنی والدینمان داشتیم. شاید همان ترسی باشد که از خط کش و نگاه ملامتگر بزرگترهای فامیل داشتیم و همچنان خاطرات آن را شبانه روز، در لباس واقعیت با خود به گوشه و کنار زندگی می کشیم.

پس بیاییم…..
نتیجه یک امتحان را به کل آینده فرزندمان، شاگردمان، هرکسی که ما بزرگتر او هستیم و از همه مهمتر به آینده خودمان پیوند نزنیم. بیاییم نتیجه را واقعا متعلق به گذشته بدانیم و موفقیت و پیروزی را ارمغان آینده.بیاییم و امکان تغییر و ترقی را تحفه شاهانه خلقت خداوند به نوع بشر بدانیم که هر وقت آن را به جان و دل از پادشاه مُلک و مَلَک آرزو و درخواست کنیم، به سخاوت و بزرگی آن را به ما ارزانی می دارد. بیاییم و از بازخوردها، نتایج، آزمون ها، ناکامی ها و کامرانی های زندگی درس بگیریم، خاطراتمان را به دقت بنویسیم و با بکار گرفتن همه آموخته هایمان، برای پیروزی ها و خوش بختی های آینده برنامه ریزی و مدیریت کنیم.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن